Перегляд кроків та подій

Оберіть період часу і дізнайтеся які події та рішення відбулися вже і які ще попереду

Судова реформа

21 березня 2014 р. глави держав та урядів Європейського Союзу та Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підписали політичні положення Угоди про Асоціацію між ЄС та Україною.
У статті 8 Угоди визначено, що Сторони співпрацюватимуть з метою зміцнення миру та міжнародного правосуддя шляхом ратифікації і імплементації Римського статуту Міжнародного кримінального суду 1998 р. та його відповідних інструментів.
Також статтею 14 Угоди передбачено, що співробітництво буде спрямоване на зміцнення судової влади, підвищення її ефективності, гарантування її незалежності та неупередженості та боротьбу з корупцією. Співробітництво у сфері юстиції, свободи та безпеки буде відбуватися на основі принципу поваги до прав людини та основоположних свобод.
Основні європейські стандарти в сфері правосуддя формують органи Ради Європи, членом у якій Україна є з 1995 р. На жаль, українська система правосуддя не відповідає європейським стандартам.
Цей сайт дає можливість відстежувати прогрес України у досягненні європейських стандартів. 

Пов'язані Рекомендації

65
Запровадити інститут повної конституційної скарги до Конституційного Суду в усіх випадках вчинення порушення прав людини індивідуальними актами органів, рішення яких є предметом перегляду у Конститутуційному Суді.
66
Визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на конституційому рівні.
84
Забезпечити можливість навчання прокурорів протягом усього періоду професійної діяльності. Виходячи з причин вартості та ефективності, рекомендується здійснювати спільні зусилля у вигляді спільного навчання для прокурорів та суддів.
125
У разі якщо держава проводить індивідуальне оцінювання суддів його метою має бути підвищення якості роботи суддів.  Оцінювання не повинно проходити занадто часто, щоб не справляти враження постійного нагляду, який за самою своєю природою може загрожувати незалежності судової влади.
126
Основа та основні елементи формального оцінювання суддів (якщо таке існує) повинні бути чітко і вичерпно визначені у первинному законодавстві. Деталі можуть регулюватися підзаконними актами, які також повинні бути опубліковані.
127
Оцінювання суддів повинно бути засноване на об'єктивних критеріях. Такими критеріями є: професійна компетентність (знання права, спроможність проводити судове засідання, спроможність писати вмотивовані рішення), особиста компетентність (спроможність вправлятися з обсягом роботи, спроможність ...
128
Оцінка якості рішення винесеного суддею має зосереджуватися на методиці, яку суддя в цілому застосовує в своїй роботі,  а не на оцінюванні правового обґрунтування окремих рішень.
129
Слід уникати вираження результатів оцінювання у цифрах, відсотках або рейтингу суддів без надання додаткової інформації, оскільки це може сформувати помилкове враження об'єктивності та достовірності. Проте система ранжування є прийнятною для досягнення деяких конкретних цілей, таких як ...