Перегляд кроків та подій

Оберіть період часу і дізнайтеся які події та рішення відбулися вже і які ще попереду

Судова реформа

21 березня 2014 р. глави держав та урядів Європейського Союзу та Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підписали політичні положення Угоди про Асоціацію між ЄС та Україною.
У статті 8 Угоди визначено, що Сторони співпрацюватимуть з метою зміцнення миру та міжнародного правосуддя шляхом ратифікації і імплементації Римського статуту Міжнародного кримінального суду 1998 р. та його відповідних інструментів.
Також статтею 14 Угоди передбачено, що співробітництво буде спрямоване на зміцнення судової влади, підвищення її ефективності, гарантування її незалежності та неупередженості та боротьбу з корупцією. Співробітництво у сфері юстиції, свободи та безпеки буде відбуватися на основі принципу поваги до прав людини та основоположних свобод.
Основні європейські стандарти в сфері правосуддя формують органи Ради Європи, членом у якій Україна є з 1995 р. На жаль, українська система правосуддя не відповідає європейським стандартам.
Цей сайт дає можливість відстежувати прогрес України у досягненні європейських стандартів. 

Пов'язані Рекомендації

57
Створити посади в межах судів, які відповідають за роботу з пресою під відповідальність судів або під відповідальність суддівських рад чи інших незалежних органів.
58
Забезпечити участь суддів у всіх рішеннях щодо створення і розвитку інформаційних технологій у судовій системі.
59
Забезпечити публікацію «окремих думок» суддів разом з рішенням у справі. Це може посприяти поліпшенню змісту рішення, а також допомогти у розумінні рішення і еволюції закону.
60
Забезпечити проведення спільних навчальних заходів для суддів та адвокатів на теми, що становлять спільний інтерес для обох професій.
61
Забезпечити проведення навчань працівників апарату судів з технічних (неправових) питань.
62
Включити до кодексів суддівської та адвокатської етики норми щодо взаємовідносин між двома професіями.
63
Установити адекватні процесуальні строки в цивільних, кримінальних та адміністративних справах. Законотворчий процес повинен включати консультації з суддями та адвокатами.
64
Включити до шкільних та університетських програм освіти опис судової системи, візити до судів та активне вивчення судових процедур.