Алгоритм оцінювання

Крок 1 Вироблення рекомендацій
Вироблення рекомендацій зі сфер: судова реформа, реформа органів прокуратури, конституційна реформа. Джерелом походження рекомендацій можуть бути виключно авторитетні європейські органи (наприклад: Венеціанська комісія, ПАРЄ, Комітет міністрів Ради Європи, ЄСПЛ, Консультативна рада європейських суддів тощо).
Крок 2 Оцінка важливості рекомендацій
Ступінь важливості рекомендації буде враховуватись за допомогою об’єктивних і суб’єктивних критеріїв.
Об’єктивний критерій полягатиме у ступені авторитетності органу, що видав рекомендацію. Шкала авторитетності органу двобальна (1-менш авторитетний, 2-більш авторитетний).
Приклад: У галузях судової реформи та реформи органів прокуратури рекомендації Венеціанської комісії, ПАРЄ, Комітету міністрів Ради Європи, та рішення Європейського суду з прав людини мають коефіцієнт 2, тоді як рекомендації Консультативної ради європейських суддів і Консультативної ради європейських прокурорів мають коефіцієнт 1.
Суб’єктивним критерієм служитиме ступінь важливості рекомендації на думку експерта. При цьому експерт може виставити оцінки лише 2 або 1 і не може її змінювати після початку моніторингу.
Загальна ступінь важливості рекомендації  вимірюватиметься за допомогою підсумовування об’єктивних і суб’єктивних критеріїв.
Крок 3 Оцінка виконання рекомендацій
Оцінка виконання рекомендації буде відбуватися за 200-бальною шкалою (від «-100» до «100», де «0» це такий стан виконання рекомендації, при якому не було прийнято (ініційовано, ухвалено) жодних рішень, які виконують рекомендацію та рішень, які погіршують стан виконання рекомендації порівняно з початком проведення моніторингу).
Шкала оцінювання:
89-100
Повне виконання (впровадження в життя) рекомендації;
76-88
Прийнято рішення, яке повністю виконує рекомендацію;
64-75
Прийнято рішення, яке частково виконує рекомендацію;
51-63
Рішення, що повністю виконує рекомендацію, прийнято за основу;
39-50
Рішення, що частково виконує рекомендацію, прийнято за основу;
26-38
Ініційовано рішення, яке повністю виконує рекомендацію;
14-25
Ініційовано рішення, яке частково виконує рекомендацію;
1-13
Публічна обіцянка авторитетного органу (чиновника) виконати рекомендацію;
0
Стан виконання рекомендації, при якому не було прийнято (ініційовано, ухвалено) жодних рішень, які виконують рекомендацію та рішень, які погіршують стан виконання рекомендації порівняно з початком проведення моніторингу;
1-13
Ініційовано рішення, яке незначним чином погіршує стан виконання рекомендації;
14-25
Ініційовано рішення, яке значно погіршує стан виконання рекомендації;
26-38
Рішення, яке незначним чином погіршує стан виконання рекомендації, прийнято за основу;
39-50
Рішення, яке значно погіршує стан виконання рекомендації, прийнято за основу;
51-63
Прийнято рішення, яке незначним чином погіршує стан виконання рекомендації;
64-75
Прийнято рішення, яке значно погіршує стан виконання рекомендації;
76-88
Виконано рішення, яке незначно погіршує стан виконання рекомендації;
89-100
Виконано рішення, яке значно погіршує стан виконання рекомендації.
N.B. Під час виставлення оцінки експерт оцінює не кожне окреме рішення, а стан виконання кожної рекомендації
N.B. 1 У разі якщо виконання рекомендації прямо не залежить від ухвалення  рішення (наприклад оцінка залежить від практики впровадження), то оцінка виконання рекомендації здійснються за 200-бальною шкалою відповідно до суб'єктивного бачення експерта. 
Поглинання оцінок
У процесі оцінювання траплятимуться такі випадки, коли щодо однієї рекомендації будуть існувати факти, які впливатимуть як на оцінку «+» так і на оцінку «-». Наприклад, одночасно існуватиме публічна обіцянка виконати рекомендацію і водночас прийнято за основу рішення, яке значно погіршує стан виконання рекомендації. В такому випадку, пропонується передбачити поглинання менш вагомого рішення більш вагомим (Наприклад, у випадку одночасного існування публічної обіцянки виконати рішення і прийняття за основу рішення, яке значно погіршує стан виконання рекомендації шкала відображатиме лише більш вагоме рішення (тобто матиме оцінку «-75»)).
У тому разі, якщо фактори, що впливають на «+» і фактори, що впливають на «-» будуть рівнозначними, шкала надаватиме перевагу плюсовим факторам (Наприклад, у разі одночасного існування ініціативи, що виконує рекомендацію і ініціативи, яка йде всупереч рекомендації, шкала відображатиме плюсову ініціативу).
N.B. В конституційній реформі можуть бути виключення з цього правила в силу специфіки окремих рекомендацій з цієї сфери. 
Крок 4 Вироблення загальної математичної формули оцінювання.
Математична формула оцінювання пропонується у такому вигляді:
Рекомендація1*(Коефіцієнт(об’єктивний)
+ Коефіцієнт (суб’єктивний))
+ Рекомендація2*(Коефіцієнт(об’єктивний)
+ Коефіцієнт (суб’єктивний))…
/ сума всіх коефіцієнтів.
Крок 5 Заповнення даних
Експерти заповнюють дані щодо стану виконання рекомендацій на момент початку моніторингу. Експерти зобов’язані оновлювати дані щодо рекомендацій у своїй сфері кожного місяця протягом 2-х років.
Крок 6 Візуалізація даних
1. Побудова графіку (діаграми), що буде відображати стан виконання кожної окремої рекомендації;
2. побудова окремих графіків щодо кожної з сфер;
3. Побудова спідометра, що відображатиме динаміку змін.