Передбачити, що рішення ради юстиції (суддів) стосовно управління та адміністрування системи правосуддя, а також рішення, пов’язані з призначенням, переведенням, просуванням по службі, дисциплінарною відповідальністю чи звільненням повинні бути вмотивованими та містити можливість судового перегляду. Незалежність ради юстиції не означає, що вона знаходиться за межами дії права, і її рішення не можуть бути переглянути в судовому порядку.

Пов'язані оцінки виконання

31.01
70
31.03
70

Закон України "Про забезпечення права на справедливий суд" зберігає можливість судового перегляду рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Вищої ради юстиції та Ради суддів України. Однак рішення про відкриття або про відмову у відкритті дисциплінарної справи не можуть бути предметом перегляду. 

05.02
64