Більш детально описати окремі права захисту, надані судді (зокрема щодо права судді викликати свідків). Передбачити, що член-доповідач Вищої кваліфікаційної комісії суддів, чия позиція схожа з позицією прокурора, має бути виключений з обговорень та участі у голосуванні.

Пов'язані оцінки виконання

31.01
38
30.09
38

Набирає чинності Закон Про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя та нова редакція Закону Про судоустрій і статус суддів. 

Водночас у зв'язку з тим, що законопроект Про Вищу раду правосуддя залишається неухваленим, виникли деякі правовові прогалини пов'язані з порядком притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. 

23.09
70

23 вересня Президент України вніс до Верховної Ради України проект Закону "Про вищу раду правосуддя". Проект детально описує окремі права захисту надані судді, а також передбачає, що доповідач у дисциплінарній справі не бере участі в обговоренні у нарадчій кімнаті і в голосуванні під час ухвалення рішення. Водночас було би краще, якби доповідач представля іншу палату Вищої ради правосуддя, аніж та, яка безпосередньо розглядає справу. 

31.03
70

Набрав чинності Закон "Про забезпечення права на справедливий суд", який частково втілює цю рекомендацію. Суддя, стосовно якого відкрито провадження, та (або) його представник мають право надавати пояснення, заявляти клопотання про виклик свідків, ставити запитання учасникам провадження, висловлювати заперечення, заявляти клопотання і відводи (ст. 95 Закону «Про судоустрій і статус суддів»).

Член органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів, який проводив перевірку, не бере участі у прийнятті рішення про відкриття або про відмову у відкритті дисциплінарної справи. Член органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів, який проводив перевірку, не бере участі в голосуванні під час прийняття рішення у дисциплінарній справі, але не виключений з обговорень цього питання (ст. 95, 96 Закону «Про судоустрій і статус суддів»).

03.03
70

Закон "Про забезпечення права на справедливий суд" частково втілює цю рекомендацію. Суддя, стосовно якого відкрито провадження, та (або) його представник мають право надавати пояснення, заявляти клопотання про виклик свідків, ставити запитання учасникам провадження, висловлювати заперечення, заявляти клопотання і відводи (ст. 95 Закону «Про судоустрій і статус суддів»).

Член органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів, який проводив перевірку, не бере участі у прийнятті рішення про відкриття або про відмову у відкритті дисциплінарної справи. Член органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів, який проводив перевірку, не бере участі в голосуванні під час прийняття рішення у дисциплінарній справі, але не виключений з обговорень цього питання (ст. 95, 96 Закону «Про судоустрій і статус суддів»).

05.02
60

Законопроекти № 1497 та  № 1656 виконують цю рекомендацію. Водночас законопроект № 1497 виводить функцію обвинувачення судді з компетенції дисциплінарного органу, що є додатковою гарантією захисту судді. 

31.12
38

Відповідно до норм законопроекту, суддя, стосовно якого відкрито провадження, та (або) його представник матимуть право давати пояснення, задавати питання учасникам провадження, висловлювати заперечення, заявляти клопотання і відводи, клопотати про запрошення свідків. Функцію обвинувачення судді виведено з компетенції дисциплінарного органу.

09.12
10

Коаліційна угода містить зобов'язання оскарження рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

31.10
0