Вужче врегулювати підстави для звільнення судді, які стосуються його неналежної поведінки. Зокрема більш чітко законодавчо визначити можливості звільнення судді за порушення присяги. Звільнення судді за порушення присяги можливе лише тоді, коли це порушення такої природи, яка унеможливлює подальше перебування особи на посаді професійного судді.

Пов'язані оцінки виконання

31.01
75
30.09
75

Набрав чинності Закон Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя), а також Закон Про судоустрій і статус суддів у новій редакції.

Змінами до Конституції не передбачено такої підстави для звільнення судді як порушення присяги. Разом з тим підстави для звільнення судді на конституційному та законодавчому рівні все одно сформульовані досить широко.

02.06
75

Верховна Рада України проголосувала Закон Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя). Змінами до Конституції не передбачено такої підстави для звільнення судді як порушення присяги. Разом з тим підстави для звільнення судді все одно сформульовано досить широко. 

31.05
70
31.03
70

Набирає чинності Закон "Про забезпечення права на справедливий суд", який частково втілює цю рекомендацію. Відповідно до його норм суддю може бути звільнено, якщо:

1) суддя вчинив дії, що порочать звання судді або підривають авторитет правосуддя;
2) суддя вчинив дисциплінарне правопорушення, маючи непогашене дисциплінарне стягнення (крім попередження та догани), або має два непогашених дисциплінарних стягнення;
3) установлено факт недоброчесної поведінки судді, у тому числі здійснення суддею або членами його сім'ї витрат, що перевищують доходи такого судді та доходи членів його сім'ї; встановлення невідповідності рівня життя судді задекларованим ним та членами його сім'ї майну і доходам; використання статусу судді з метою незаконного отримання ним або третіми особами матеріальних благ або іншої вигоди;
4) визнання судом судді винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією (ст. 97 Закону «Про судоустрій і статус суддів»). Деякі з підстав є надто абстрактні – див. п. 1 і 3.
Крім того, підставою для внесення подання про звільнення судді за порушення присяги є «непідтвердження можливості здійснення правосуддя у відповідному суді за результатами повторного кваліфікаційного оцінювання» в рамках так званої переатестації суддів (п. 6 прикінцевих і перехідних положень Закону «Про судоустрій і статус суддів»).

03.03
70

Закон "Про забезпечення права на справедливий суд" частково втілює цю рекомендацію. Відповідно до його норм суддю може бути звільнено, якщо:

1) суддя вчинив дії, що порочать звання судді або підривають авторитет правосуддя;
2) суддя вчинив дисциплінарне правопорушення, маючи непогашене дисциплінарне стягнення (крім попередження та догани), або має два непогашених дисциплінарних стягнення;
3) установлено факт недоброчесної поведінки судді, у тому числі здійснення суддею або членами його сім'ї витрат, що перевищують доходи такого судді та доходи членів його сім'ї; встановлення невідповідності рівня життя судді задекларованим ним та членами його сім'ї майну і доходам; використання статусу судді з метою незаконного отримання ним або третіми особами матеріальних благ або іншої вигоди;
4) визнання судом судді винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією (ст. 97 Закону «Про судоустрій і статус суддів»). Деякі з підстав є надто абстрактні – див. п. 1 і 3.
Крім того, підставою для внесення подання про звільнення судді за порушення присяги є «непідтвердження можливості здійснення правосуддя у відповідному суді за результатами повторного кваліфікаційного оцінювання» в рамках так званої переатестації суддів (п. 6 прикінцевих і перехідних положень Закону «Про судоустрій і статус суддів»).

05.02
60

Законопроекти № 1497 та  № 1656 загалом виконують цю рекомендацію. Водночас законопроект № 1656 досить абстрактно формулює деякі підстави для звільнення судді з посади. 

31.12
38

Ініційовано законопроект, який виконує цю рекомендацію. 

Суддю може бути звільнено за такі проступки:

1) використання статусу судді з метою незаконного отримання ним або третіми особами матеріальних благ або іншої вигоди;
2) здійснення суддею або членами його сім'ї витрат, що перевищують доходи такого судді або доходи членів його сім'ї;
3) встановлення невідповідності рівня життя судді наявним у нього та членів його сім‘ї майну і одержаним ними доходам за результатами моніторингу способу життя судді;
4) допущення суддею недоброчесної поведінки під час перевірки його доброчесності уповноваженим на це законом органом;
5) набуття суддею громадянства іншої держави без припинення громадянства України;
6) умисне або у зв’язку з очевидною недбалістю допущення суддею, який брав участь в ухваленні судового рішення, порушення прав людини і основоположних свобод у розумінні міжнародних установ, юрисдикція яких визнана Україною;
7) самоусунення судді від здійснення суддівських повноважень.

09.12
0