Забезпечити лише церемоніальну роль Президента у призначенні і звільненні суддів.

Пов'язані оцінки виконання

31.01
75
30.09
75

Набрав чинносты Закон Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя).

Законом передбачено передання компетенції щодо звільнення суддів до Вищої ради правосуддя. Однак право призначати суддів залишається за Президентом України. Крім того, Законом № 4734 збережено право Президента підписувати посвідчення судді, що є сумнівним під кутом зору Конституції.

23.09
70
02.06
70

Верховна Рада України проголосувала Закон Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя).

Законом передбачено передання компетенції щодо звільнення суддів до Вищої ради правосуддя. Однак право призначати суддів залишається за Президентом України. Крім того, Законом № 4734 збережено право Президента підписувати посвідчення судді, що є сумнівним під кутом зору Конституції. 

31.05
45
01.04
45

2 лютого 2016 року Верховної Ради України попередньо схвалила проект змін до Конституції України (щодо правосуддя).

Проектом передбачено, що призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом. Призначення на посаду судді здійснюється за конкурсом, крім випадків, визначених законом.

Звільнення з посади судді віднесене до компетенції Вищої ради правосуддя.

Таким чином, проект Конституції створює передумови для забезпечення лише церемоніальної функції Президента у питанні призначення суддів, і позбавляє його функції звільнення суддів. Разом тим,  питання про те, чи дійсно функції Президент щодо призначення суддів будуть лише церемоніальними, залежатиме від законодавчого регулювання.

31.01
25

25 листопада 2015 року Президент України вніс до Верховної Ради України проект змін до Конституції України (щодо правосуддя).

Проектом передбачено, що призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом. Призначення на посаду судді здійснюється за конкурсом, крім випадків, визначених законом.

Звільнення з посади судді віднесене до компетенції Вищої ради правосуддя.

Таким чином, проект Конституції створює передумови для забезпечення лише церемоніальної функції Президента у питанні призначення суддів, і позбавляє його функції звільнення суддів. Разом тим,  питання про те, чи дійсно функції Президент щодо призначення суддів будуть лише церемоніальними, залежатиме від законодавчого регулювання.

10.11
0

Набрав чинності Закон "Про забезпечення права на справдливий суд", який передбачає широкі повноваження Президента у питаннях пизначення і звільнення суддів.

03.03
0

Закон "Про забезпечення права на справдливий суд" передбачає широкі повноваження Президента у питаннях пизначення і звільнення суддів. 

05.02
51

Законопроекти № 1497 та  № 1656 передбачають, що Президент України повинен буде призначати або звільняти суддю лише на підставі подання Вищої ради юстиції. Однак законопроект № 1656 наділяє Президента повноваженнями підписувати посвідчення суддів, приводити їх до присяги, чим може перешкоджати набуттю статусу судді. 

31.12
38

Ініційовано законопроект, який передбачає, що Президент України повинен буде призначити або звільняти суддю лише на підставі подання Вищої ради юстиції. Законопроект не передбачає будь-яких дискреційних повноважень Президента у призначенні чи звільненні судді.

09.12
13

Коаліційна угода передбачає, що призначення та звільнення суддів буде відбуватися єдиним органом вільним від політичних впливів. Роль Президента буде лише церемоніальною.

30.06
63
Внесений Президентом України Законопроект «Про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів» передбачає лише церемоніальну роль Президента у призначенні і звільненні суддів (пункт 3, 8).  Проект був попередньо схвалений Постановою Верховної Ради України «Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів».