Встановити строки давності для притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, зокрема й для звільнення за порушення присяги.

Пов'язані оцінки виконання

31.01
100
30.09
100

Набрала чинності нова редакція Закону Про судоустрій і статус суддів

Відповідно до Закону дисциплінарне стягнення до судді застосовується не пізніше трьох років із дня вчинення проступку без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування судді у відпустці. У разі якщо рішенням Європейського суду з прав людини встановлені факти, які можуть бути підставою для застосування дисциплінарного стягнення до судді, зазначений строк обраховується з дня набуття таким рішенням Європейського суду з прав людини статусу остаточного (стаття 109). 

23.09
70
31.03
70

Закон "Про забезпечення права на справедливий суд" частково враховує цю рекомендацію. Відповідно до Закону дисциплінарне стягнення до судді застосовується не пізніше трьох років із дня вчинення проступку без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування судді у відпустці. У разі якщо рішенням Європейського суду з прав людини встановлені факти, які можуть бути підставою для застосування дисциплінарного стягнення до судді, зазначений строк обраховується з дня набуття таким рішенням Європейського суду з прав людини статусу остаточного (ст. 96 Закону «Про судоустрій і статус суддів»).

Водночас саме звільнення за порушення присяги може відбутися за межами цих строків, хоч висновок про направлення рекомендації до Вищої ради юстиції для вирішення питання щодо внесення подання про звільнення судді з посади з підстав порушення присяги може бути прийнято своєчасно.

05.02
45
13.01
45

Законопроект "Про забезпечення права на справедливий суд", прийнятий у першому читанні, частково враховує цю рекомендацію. 

31.12
20
26.12
20

Законопроект "Про забезпечення права на справедливий суд" частково враховує цю рекомендацію.