Оцінювачі повинні мати достатньо часу і ресурсів, щоб проводити комплексну оцінку індивідуальних навичок та продуктивності кожного судді. Суддя, який проходить оцінювання, повинен бути поінформований про те, хто є оцінювачами, і повинен мати право попросити про заміну будь-якого оцінювача, якого можна об'єктивно вважати упередженим.

Пов'язані оцінки виконання

31.01
70
31.03
70

Закон "Про забезпечення права на справедливий суд" частково виконує цю рекомендацію. Відповідно до норм Закону член Вищої кваліфікаційної комісії суддів може бути відведений за наявності даних про конфлікт інтересів або обставини, що викликають сумнів у його безсторонності (ст. 107 Закону «Про судоустрій і статус суддів»). Однак стосовно інших оцінювачів такого права не передбачено.

05.02
45
13.01
45

Заонопроект "Про забезпечення права на справедливий суд", прийнятий у першому читанні, враховує цю рекомендацію. 

31.12
20
26.12
20

Законопроект "Про забезпечення права на справедливий суд" частково враховую цю рекомендацію.