Суддя, який проходить оцінювання, повинен мати ефективне право на оскарження негативного оцінювання, зокрема, коли воно впливає на "цивільні права" судді, за змістом статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Чим серйозніші наслідки оцінювання може мати для судді, тим важливішими є такі права ефективного перегляду.

Пов'язані оцінки виконання

31.01
100
31.03
100

Набрав чинності Закон "Про забезпечення права на справедливий суд", який виконує цю рекомендацію. 

03.03
88
12.02
88

Закон "Про забезпечення права на справедливий суд" враховує цю рекомендацію. Суддя, не згодний з рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо його кваліфікаційного оцінювання, може оскаржити це рішення в порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України (ст. 86 Закону «Про судоустрій і статус суддів).

05.02
63
13.01
63

Законопроект "Про забезпечення права на справедливий суд", який враховує цю рекомендацію, прийнятий у першому читанні. 

31.12
38
26.12
38

Законопроект "Про забезпечення права на справедливий суд" враховує цю рекомендацію.