Варто передбачити принцип пропорційності, тоді, коли йдеться про можливість обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина.