Перегляд кроків та подій

Оберіть період часу і дізнайтеся які події та рішення відбулися вже і які ще попереду

Реформа прокуратури

Реформування органів прокуратури залишається одним із невиконаних зобов'язань України перед Радою Європи. У 1995 р. Україна у заявці на вступ до Ради Європи взяла на себе зобов'язання перетворити цю інституцію в орган, який відповідатиме європейським стандартам.
На жаль, повноваження прокуратури також не відповідають вимогам Конституції України. Досі в структурі прокуратури функціонують слідчі підрозділи.
Основні європейські стандарти в сфері діяльності органів публічного обвинувачення (прокуратури) формують органи Ради Європи. Українська модель прокуратури залишається радянською та не відповідає європейським стандартам. Українська прокуратура залишається потужним інструментом в руках політичної влади. 
Цей сайт дає можливість відстежувати прогрес України у досягненні європейських стандартів при реформуванні прокуратури.

Пов'язані Рекомендації

67
Позбавити прокуратуру функції загального нагляду.
68
Позбавити прокуратуру можливості здійснювати загальний захист прав людини та водночас зосередити цю функцію в омбудсмена.
69
Переглянути повноваження прокуратури представляти фізичних осіб у суді, незважаючи на бажання цих осіб. У разі збереження цієї функції, роль прокуратури має бути субсидіарною і слід передбачити право особи відмовитися від представництва прокурора.
70
Передбачити можливість судового контролю над кожним рішенням прокурора, яке втручається в основоположні права і свободи людини, включаючи всі дії, поза сферою кримінального обвинувачення.
71
Скасувати повноваження прокурорів оскаржувати рішення в цивільному, адміністративному і господарському процесі, у тому разі, коли прокурор не брав участь у справі у попередніх інстанціях.
72
Передбачити повноваження прокурора представляти інтереси особи або іншого державного органу в суді лише після надання для цього обґрунтувань і після прийняття таких обґрунтувань судом (у разі збереження у прокуратури функцій представництва).
73
Зобов’язати прокурорів (на законодавчому рівні) аргументувати свої дії та забезпечити доступність цих пояснень особам та інституціям, залученим або заінтересованим у справі.
74
Забезпечити участь прокуратури у розробці свого бюджету. Процедура прийняття бюджету прокуратури в парламенті має передбачати урахування думки прокуратури щодо свого бюджету.