Establish a body independent of the executive and legislature with an exclusive or lesser role in respect of appointments and (where relevant) promotions of judges.

Related completion marks

28.02
85
30.09
85

Набув чинності Закон Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)

Закон передбачає реорганізацію Вищої ради юстиції у Вищу раду правосуддя - орган, незалежний від виконавчої та законодавчої влади. Однак у новому складі Вища рада правосуддя повинна запрацювати лише у 2019 році.

23.09
80

23 вересня Президент України вніс до Верховної Ради України проект Закону "Про вищу раду правосуддя".  У разі прийняття проект сприятиме створенню незалежного від виконавчої і законодавчої влади органу, який відповідатиме за призначення, кар'єру та звільнення суддів. 

02.06
80

Верховна Рада України проголосувала Закон Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)

Закон передбачає реорганізацію Вищої ради юстиції у Вищу раду правосуддя - орган, незалежний від виконавчої та законодавчої влади. Однак у новому складі Вища рада правосуддя повинна запрацювати лише у 2019 році. 

31.05
64
01.04
64

2 лютого 2016 року Верховна Рада України попередньо підтримала законопроект про внесення змін до Конституції (щодо правосуддя).

Проект передбачає створення Вищої ради правосуддя, до завдань якої входитиме внесення подання про призначення судді вперше. 

Більшість складу цього органу складатимуть судді або судді у відставці (11 з 21), десять з яких обиратиме з'їзд суддів. Однак Верховна Рада України та Президент України також братимуть участь у формуванні Вищої ради правосуддя, призначаючи по 2 члени цього органу.  Решту членів складатимуть представники обрані з'їздом адвокатів України, всеукраїнською конференцією прокурорів, з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. За посадою членом Вищої ради правосуддя відповідно до проекту конституційних змін визначається Голова Верховного Суду України.

26.01
64

25 листопада 2015 року Президент України вніс проект змін до Конституції України (щодо правосуддя). Проект передбачає створення Вищої ради правосуддя, до завдань якої входитиме внесення подання про призначення судді вперше. Також на Вищу раду правосуддя будуть покладені деякі функції, які впливатимуть на кар'єру суддів.

Більшість складу цього органу складатимуть судді або судді у відставці (11 з 21), десять з яких обиратиме з'їзд суддів. Однак Верховна Рада України та Президент України також братимуть участь у формуванні Вищої ради правосуддя, призначаючи по 2 члени цього органу.  Решту членів складатимуть представники обрані з'їздом адвокатів України, всеукраїнською конференцією прокурорів, з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. За посадою членом Вищої ради правосуддя відповідно до проекту конституційних змін визначається Голова Верховного Суду України.

10.11
64

З прийняттям Закону "Про забезпечення права на справедливий суд" ця рекомендація втілена частково. Склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів формується з’їздом суддів, з’їздами адвокатів і науковців, а також без участі виконавчої та законодавчої влади (ст. 102 Закону «Про судоустрій і статус суддів»).

Президент і Верховна Рада і далі призначають частину складу Вищої ради юстиції, у т.ч. з числа суддів (ст. 8 – 9 Закону «Про Вищу раду юстиції»), а Міністр юстиції і Генеральний прокурор входять до її складу за посадою, бо це передбачає Конституція. Водночас передбачено механізми конкурсного і публічного добору членів Вищої ради юстиції (ст. 62-64 Закону «Про Вищу раду юстиції). Членами Вищої ради юстиції не зможуть бути діючі члени парламенту (ст. 6 Закону «Про Вищу раду юстиції).

Повне втілення рекомендації вимагає внесення змін до Конституції. 

05.02
50

Законопроекти № 1497 та  № 1656 передбачають, що склад кваліфікаційної комісії формуватиметься без участі виконавчої та законодавчої влади. 

Водночас повне втілення цієї рекомендації вимагатиме змін до Конституції. 

31.12
25

Склад кваліфікаційної комісії формується без участі виконавчої та законодавчої влади. Кандидатури суддів до Вищої ради юстиції, яких призначають Президент, Парламент та інші суб’єкти, пропонуватиме (погоджуватиме) Рада суддів України.

Проте повна виконання цієї рекомендації потребує змін до Конституції.

09.12
13

Законопроект, який частково вирішував цю проблему, вважається не прийнятим у зв'язку з набуттям повноважень новим парламентом.

Разом з тим, зобов'язання створити такий незалежний орган зафіксовані в коаліційній угоді. 

31.10
20
Народні депутати Ю.Дерев'янко, Л.Ємець, О.Бондарчук внесли доопрацьований спільно з громадською ініціативою "Реанімаційний пакет реформ" законопроект № 4829 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення заходів з відновлення довіри до судової влади».
Законопроект визначає, що суддів, які входять до складу Вищої ради юстиції від Президента, вищих юридичних навчальних закладів і наукових установ, адвокатів і прокурорів, призначатимуть лише за пропозицією з’їзду суддів. Це дасть можливість без внесення змін до Конституції наблизитися до виконання вимоги про необхідність більшості у складі такого органу суддів, обраних суддями.
29.08
20
Народні депутати Ю.Дерев'янко, Л.Ємець, О.Бондарчук внесли доопрацьований спільно з громадською ініціативою "Реанімаційний пакет реформ" законопроект № 4829 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення заходів з відновлення довіри до судової влади».
Законопроект визначає, що суддів, які входять до складу Вищої ради юстиції від Президента, вищих юридичних навчальних закладів і наукових установ, адвокатів і прокурорів, призначатимуть лише за пропозицією з’їзду суддів. Це дасть можливість без внесення змін до Конституції наблизитися до виконання вимоги про необхідність більшості у складі такого органу суддів, обраних суддями.
30.06
20
Народні депутати Ю.Дерев'янко, Л.Ємець, О.Бондарчук внесли доопрацьований спільно з громадською ініціативою "Реанімаційний пакет реформ" законопроект № 4829 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення заходів з відновлення довіри до судової влади».
Законопроект визначає, що суддів, які входять до складу Вищої ради юстиції від Президента, вищих юридичних навчальних закладів і наукових установ, адвокатів і прокурорів, призначатимуть лише за пропозицією з’їзду суддів. Це дасть можливість без внесення змін до Конституції наблизитися до виконання вимоги про необхідність більшості у складі такого органу суддів, обраних суддями.
14.05
-65
23 лютого 2014 р. Верховна Рада прийняла Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань судоустрою та статусу суддів", який всупереч європейським стандартам суттєво посилив роль парламенту у формуванні суддівського корпусу.
Закон встановив, що Вища рада юстиції може прийняти будь-яке рішення у межах своєї компетенції лише за наявності попередніх висновків Комітету Верховної Ради з питань верховенства права і правосуддя, які є обов’язковими. 
21.02
45
У рамках підготовки до підписання Угоди про Асоціацію між Україною і ЄС 4 липня 2013 р. Президент вніс до парламенту законопроект «Про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів». 10 жовтня 2010 р. проект був попередньо схвалений Постановою Верховної Ради України «Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів».
Законопроект  передбачив зміну складу Вищої ради юстиції, що формально відповідає зазначеній рекомендації. Відповідно до законопроекту Вища рада юстиції складається з двадцяти членів: з'їзд суддів України призначає до Вищої ради юстиції дванадцять членів із числа суддів, забезпечуючи при цьому представництво суддів судів різних інстанцій та спеціалізацій; з'їзд адвокатів України, з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ призначають по два члени Вищої ради юстиції. До складу Вищої ради юстиції входять за посадою Голова Конституційного Суду України, Голова Верховного Суду України, Голова Ради суддів України, Генеральний прокурор України.
Відповідно до запропонованих змін до відання Вищої ради юстиції належить:
1) внесення подання про призначення суддів на посади або про звільнення їх з посад;
2) прийняття рішення стосовно порушення суддями і прокурорами вимог щодо несумісності;
3) здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів Верховного Суду України і суддів вищих спеціалізованих судів та розгляд скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів, а також прокурорів;
4) призначення суддів на адміністративні посади та звільнення суддів з адміністративних посад у судах загальної юрисдикції, крім Верховного Суду України, за поданням відповідних рад суддів;
5) здійснення інших повноважень, визначених Конституцією та законами України.
Водночас законопроект передбачив закріплення на конституційному рівні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, більшість складу якої становлять судді, призначені з’їздом суддів України.
Венеціанська комісія критично поставилася до створення двох органів з питань добору суддів.